48 årig mand i dømt 8 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget, for over en 3 års periode at have besiddet ikke under 8,8 kg hash, hvor 3,8 kg blev videresolgt

Retten på Bornholm Læs mere

30 dages fængsel for gentagen kørsel i frakendelsestiden

Fængselsstraf for gentagen kørsel i frakendelsestiden, herunder kørsel med uindregistreret og ikke-forsikret ATV på offentlig vej Læs mere

To forhold af chikanekørsel i et kørselsforløb

Den 21. september 2011 afsagde Retten i Roskilde dom i en sag, hvor der var rejst tiltale for at en bilist i to tilfælde havde undladt at afpasse afstanden til forankørende køretøj, hvorved væsentlige hensyn til færdselssikkerheden var tilsidesat. Tiltalte nægtede sig skyldig, idet han dog erkendte at have kørt som beskrevet i den rejste tiltale. Retten fandt, at da der havde været tale om tæt kørsel i forhold til to forskellige biler, forelå der ikke ét forhold, men to forhold. Læs mere