Skyldige i røveri mod Kongsted Sparekasse

Retten i Næstved

Domsresume nu med strafudmåling

Tre mænd på henholdsvis 33, 27 og 26 år (de to sidstnævnte brødre) er ved et nævningeting ved Retten i Næstved fundet skyldige i et røveri, der blev begået mod Kongsted Sparekasse i Rønnede den 20. januar 2012. Læs mere

Hjemmerøverier medfører 5 års fængsel til unge drenge, samt en betinget udvisning

Retten i Roskilde

DOM

afsagt den 14. maj 2014

Rettens nr. 9-359/2014

Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Læs mere

Dom for grov vold på tankstation

Retten i Glostrup har den 26. juni 2013 afsagt dom i en sag, hvor 4 personer var tiltalt for drabsforsøg og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter begået den 3. oktober 2012 på en tankstation i Albertslund som led i et bandeopgør Læs mere

5 års fængsel og udvisning

5 års fængsel og udvisning for bestandig for hjemmerøveri

18 årig ung mand født i Danmark men med libanesisk statsborgerskab kendt skyldig i hjemmerøveri Læs mere

Tre unge mænd dømt for bankrøveri i Herlev

Den 30. januar 2012 blev der begået et røveri mod Jyske Bank i Herlev

Den 15. juni 2012 dømte en domsmandsret i Retten i Glostrup tre unge mænd på 18 år, 19 år og 20 år for bankrøveriet. Ved bankrøveriet gik den 18-årige, som var maskeret og bevæbnet med en lang brødkniv,  ind i banken og foretog røveriet.  Den 18-årige erkendte at have begået bankrøveriet, men påstod, at han havde begået det alene.  De to andre unge mænd nægtede sig skyldige. Efter bevisførelsen fandt retten det bevist, at den 18-årige havde begået bankrøveriet efter forudgående aftale med de to andre unge mænd, og at de to andre unge mænd også havde ydet bistand i forbindelse med bankrøveriet.  De tre unge mænd blev herefter fundet skyldige i  i forening og efter forudgående aftale at have begået bankrøveriet. Læs mere

Østre Landsrets dom i en ankesag om hjemmerøveri

Dom af 28. marts 2012

Landsretten stadfæstede Glostrup Byrets dom af 21. december 2011, hvor de 2 tiltalte på henholdsvis 18 og 20 år var idømt 5 års fængsel.

Dommen er så vidt ses den første landsretsdom efter den strafskærpelse, som Folketinget vedtog ved lov nr. 760 af 29. juni 2011, der betød, at ”egentlige hjemmerøverier” fremover blev omfattet af strafskærpelsesreglen i straffelovens § 288, stk. 2, og at straffen som udgangspunkt skulle være 5 års fængsel svarende til en fordobling af det hidtidige strafniveau for hjemmerøverier. Læs mere

Mand og kvinde idømt fængsel i 8 år og 5 år for røveri

Retten i Aalborg har den 27. april 2010 afsagt dom i en sag, hvor en 31-årig mand og en 26-årig kvinde blev idømt fængsel i henholdsvis 8 år og 5 år for en række røverier begået i begyndelsen af 2009. Læs mere