3 måneders betinget fængsel for sex med mand, der ikke kunne modsætte sig

Forbrydelse mod kønssædeligheden

28-10-2007

Anklagemyndigheden tiltalte T for overtrædelse af straffelovens § 218, stk. 2, jf. § 225, ved at have at have suttet på F’s lem, mens F lå og sov i T’s værelse, hvorved F vågnede og skubbede T væk. Læs mere