Fire tiltalte idømt fængsel i 16, 15, 14 og 14 år for indsmugling af samlet ikke under henholdsvis 150 og 130 kg amfetamin

Østre Landsret Læs mere

Dom i Pusherstreet-sag nr. 3 (bod 1a, 1b, 2a og 2b)

Københavns Byret Læs mere

7 og 6 års fængsel og udvisning for bestandig for organiseret indbrudskriminalitet

24-01-2014

Østre Landsret har den 24. januar 2014 stadfæstet Lyngby Rets dom i den såkaldte Goldfinger-sag, idet straffen for den ene af de to tiltalte er blevet forhøjet til 6 års fængsel Læs mere

12 års fængsel for omfattende narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets 11. afdeling har den 19. januar 2012 afsagt ankedom i en større straffesag, hvor en 33-årig mand, T1, er idømt fængsel i 12 år for blandt andet besiddelse af ca. 24 kg. amfetamin, ca. 1,3 kg. kokain og ca. 30.000 stk. amfetamintabletter med henblik på videresalg. T1 blev ved Retten i Næstved dømt for disse forhold begået i forening med T2, og begge blev ved byrettens dom idømt fængsel i 12 år. Læs mere

Dom i den såkaldte Snehvidesag

Vestre Landsret har ved dom af 3. oktober 2011 behandlet anken af en dom, som Retten i Århus afsagde den 10. november 2010. Ved byrettens dom blev tre tiltalte dømt for at have opbevaret og overdraget en betydelig mængde kokain og heroin. Byretten lagde til grund, at der havde været opbevaret kokain og heroin på to adresser i Aarhus-området. På den ene adresse blev der fundet ca. 4,3 kg narkotika. På den anden adresse blev der ikke fundet narkotika, men der blev fundet tom emballage med rester af kokain og heroin. Ud fra en beregning af, hvor meget narkotika der kunne være i den tomme emballage, og da byretten ikke kunne udelukke, at en del af det fundne narkotika på den ene adresse indgik i den beregnede mængde på den anden adresse, blev det lagt til grund, at der på adressen havde været mindst 10 kg narkotika. Læs mere

Fængselsbetjent idømt 12 års fængsel, og to andre personer idømt 8 års fængsel, for handel med kokain

Dom i narkosag 19. juni 2008

En 27-årig mand, der indtil sin anholdelse den 7. september 2007 fungerede som fængselsbetjent, er ved dom af 19. juni 2008 blevet idømt fængsel i 12 år for salg af ikke under 15,6 kg kokain, samt for våbenbesiddelse. Læs mere