Dom for skyldnersvig og hæleri i relation hertil afsagt den 13. maj 2014

Retten i Herning

En ung landmand var tiltalt for skyldnersvig i forbindelse med salg af ejendommens vandingsmaskiner og en del kreaturer. Læs mere

Længerevarende fængselsstraffe for organiseret indbrudskriminalitet

2 mænd er d. 23. april 2014 idømt fængsel i hhv. 3 år og 3 år og 2 måneder for flere indbrud

De to mænd på 34 år og 35 år tilstod at have begået 8 indbrud i forening i perioden december 2013 til marts 2014 for værdier af omkring 600.000 kr. Der blev fortrinsvis stjålet designmøbler og smykker ved indbruddene. Den 34 årige erkendte endvidere at have begået endnu et indbrud samt hæleri ved at have købt et ur, som han formodede var stjålet. Læs mere

Dom i sagen fra Strandby Plads i Esbjerg

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag, hvor 14 mænd for byretten var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, til dels i gentagelsestilfælde, ved i forening den 22. august 2011 omkring kl. 19 i rundkørslen på Strandby Plads i Esbjerg at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod tre personer, der alle pådrog sig skader på kroppen og i hovedet. De tiltalte nægtede sig skyldige. Læs mere

Ankedom i “Rockersagen”

Et nævningeting i Østre Landsret har den 20. november 2012 afsagt dom i den såkaldte rockersag, der vedrørte 16 tiltalte med tilknytning til Hells Angels og AK 81

Sagen var i første instans behandlet af Københavns Byret, der afsagde domme den 19. og 29. september 2011. Sagen vedrører i alt seks forhold om forsøg på manddrab og i tilknytning hertil underforhold om ulovlig våbenbesiddelse, brugstyveri af motorkøretøjer og ildspåsættelse af motorkøretøjer. Endvidere omfatter tiltalen et forhold om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, et forhold om besiddelse og opbevaring af et større antal våben og eksplosivstoffer i et våbenlager i et kælderrum, et forhold om forsøg på at udsætte andres liv for overhængende fare ved at bringe en bombe til sprængning samt et forhold om besiddelse af 345 gram amfetamin.

De 16 tiltalte har alle nægtet sig skyldige. Læs mere