Fire tiltalte idømt fængsel i 16, 15, 14 og 14 år for indsmugling af samlet ikke under henholdsvis 150 og 130 kg amfetamin

Østre Landsret Læs mere

Dom i sag om narkotikasmugling fra Mellemøsten til Tyskland og Danmark

02-05-2013

Vestre Landsrets 8. afdeling med domsmænd har i dag afgjort anken af den dom, som Retten i Århus afsagde den 24. november 2012, hvorefter 3 mænd fra Aarhus blev dømt for indsmugling/forsøg herpå af store mængder heroin fra Libanon/Syrien til Danmark og Tyskland. Ved byrettens dom blev en 4. tiltalt frifundet. Læs mere

To tiltalte dømt i drabssagen uden lig

Retten i Næstved

04-03-2013

Domsresumé

To mænd, T1 på 43 år og T2 på 48 år, er blevet dømt for drabet på T1’s registrerede partner, HM. T1 blev idømt en tillægsstraf på 14 års fængsel, og T2 blev idømt en fællesstraf på 19 års fængsel. T2’s straf er en fællesstraf, der også omfatter den resterende straf på 1.704 dage, han havde stående, da han var blevet prøveløsladt ca. 4 måneder før, drabet blev begået. Læs mere

14 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt for drab i Folehaven

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en 24-årig mand i går blev fundet skyldig i bl.a. manddrab, ulovlig tvang og grov vold.

Den 24-årige blev idømt 14 års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt. Han skal derudover betale erstatning for begravelsesudgifterne Læs mere

14 års fængsel for drab på norsk stewardesse

Rumænsk statsborger idømt 14 års fængsel for bl.a. drab af norsk stewardesse begået på et hotel i København. Læs mere