48 årig mand i dømt 8 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget, for over en 3 års periode at have besiddet ikke under 8,8 kg hash, hvor 3,8 kg blev videresolgt

Retten på Bornholm Læs mere

Dom for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191.

Retten i Kolding

Dom for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191. 02-07-2014 Retten i Kolding har den 2. juli 2014 kl. 14.00 afsagt dom i en domsmandssag, hvor 8 mænd og en kvinde var tiltalt for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191. Læs mere

Dom i den såkaldte Snehvidesag

Vestre Landsret har ved dom af 3. oktober 2011 behandlet anken af en dom, som Retten i Århus afsagde den 10. november 2010. Ved byrettens dom blev tre tiltalte dømt for at have opbevaret og overdraget en betydelig mængde kokain og heroin. Byretten lagde til grund, at der havde været opbevaret kokain og heroin på to adresser i Aarhus-området. På den ene adresse blev der fundet ca. 4,3 kg narkotika. På den anden adresse blev der ikke fundet narkotika, men der blev fundet tom emballage med rester af kokain og heroin. Ud fra en beregning af, hvor meget narkotika der kunne være i den tomme emballage, og da byretten ikke kunne udelukke, at en del af det fundne narkotika på den ene adresse indgik i den beregnede mængde på den anden adresse, blev det lagt til grund, at der på adressen havde været mindst 10 kg narkotika. Læs mere