Straf for at oplyse forkert person som fører ved en hastighedsovertrædelse

Retten i Roskilde

Dom af 12. februar 2013 i sagsnr. 1A-8500/2012

En mand, født 1980, blev idømt 10 dages fængsel, betinget, samt en tillægsbøde på 3.000,- kr. for at have indsendt en erklæring om, at hans far havde kørt i hans bil, da denne blev fotograferet i en trafikkontrol. Selve kørslen fandt sted i Greveområdet og den målte hastighed var på 71 km/t., på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Læs mere

10 dages fængsel for berigelseskriminalitet

Retten på Bornholms dom af 9. marts 2009

10 dages fængsel for flere uretmæssige hævninger af beløb indsat på tiltaltes konto. Tiltalte var tidligere straffet gentagne gange for berigelseskriminalitet og forholdet var begået under flugt fra afsoning. Læs mere