Dom i sagen fra Strandby Plads i Esbjerg

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag, hvor 14 mænd for byretten var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, til dels i gentagelsestilfælde, ved i forening den 22. august 2011 omkring kl. 19 i rundkørslen på Strandby Plads i Esbjerg at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod tre personer, der alle pådrog sig skader på kroppen og i hovedet. De tiltalte nægtede sig skyldige. Læs mere

Tidligere dømt finansmand skyldig i skyldnersvig i forbindelse med personlig kon-kurs samt overtrædelse af rettighedsfrakendelse

26-09-2012

Østre Landsret har den 26. september 2012 afsagt dom i en straffesag, hvor anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod en tidligere dømt finansmand, som ved Københavns Byrets dom af 19. april 2012 var fundet skyldig og idømt fængsel i 1 år og 2 måneder. Tiltalte havde anket dommen til frifin­delse og anklagemyndigheden til skærpelse.
Landsretten har også fundet tiltalte skyldig, men har forhøjet straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder. Læs mere

Dom i sagen fra Strandby Plads i Esbjerg

Den 15. maj 2012 har retten i Esbjerg afsagt dom i sagen fra Strandby Plads i Esbjerg.

Retten i Esbjerg har den 15. maj 2012 afsagt dom i sagen SS 3559/2011, hvor 14 mænd var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, til dels i gentagelsestilfælde, ved i forening den 22. august 2011 omkring kl. 19 i rundkørslen på Strandby Plads i Esbjerg at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod tre forurettede, der alle pådrog sig skader på kroppen og i hovedet. Læs mere

35-årig mand idømt 1 års fængsel for indbrud i sommerhuse

Hillerød rets dom af den 27. juni 2007 – 35-årig mand fra Hundested idømt 1 års fængsel for 8 indbrud fortrinsvis i sommerhuse beliggende i Hundested/Frederiksværk Kommune og 8 forsøg på indbrud i samme område og på Sydsjælland. Læs mere