27-årig mand idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for i spirituspåvirket tilstand at have ført en personbil og i forbindelse med kørslen uagtsomt at have forvoldt to personers død

Retten i Roskilde Læs mere

Betinget fængselsstraf for trusler. Frifindelse for andre forhold

Retten i Roskilde

Dom af 15. april 2014

29-årig mand idømt betinget fængselsstraf for trusler. Han blev frifundet for vold, og for at have kørt på en måde, så han voldte fare for andres liv og førlighed. Læs mere

Kvinde dømt for at forsøge at føre bil i spirituspåvirket tilstand


05-03-2014

Retten i Glostrup har den 3. februar 2014 afsagt dom i en sag, hvor en polsk kvinde blev fundet skyldig i spirituskørsel efter færdselslovens § 53. Kvindens forklaring blev oversat af polsk tolk. Kvinden nægtede sig skyldig. Læs mere

55-årig mand dømt for at have forsøgt spirituskørsel

I februar 2013 afsagde retten i Odense denne dom Læs mere

Kørsel i påvirket tilstand

Kørsel i påvirket tilstand

Østre Landsret har i dag den 29. november 2013 afsagt dom i en sag, hvor en mand var fundet skyldig i ved én og samme kørsel at have overtrådt færdselslovens § 53, stk. 1 (spirituskørsel) og § 54, stk. 1, 1. pkt. (kørsel under påvirkning af bevidst­hedspåvirkende stoffer) Læs mere

46-årig mand dømt for vold

 

Retten på Bornholms dom af 9.august 2012 Læs mere

Skyldig i spirituskørsel og kørsel i frakendelsenstiden

Retten på Bornholms dom af 23.maj 2012

D O M Læs mere

Skyldigt i spirituskørsel efter færdselslovens § 117

Retten på Bornholms dom af 23.maj 2012

D O M

afsagt den 23. maj 2012

Rettens nr. 1-…/2012

Politiets nr. …

Anklagemyndigheden

mod

T Læs mere