Nævningesag om menneskesmugling afgjort ved retten i Holstebro

04-02-2013

Retten i Holstebro har den 4. februar 2013 afsagt dom over den hovedtiltalte i sagen om organiseret menneskesmugling af filippinske statsborgere.

En 43-årig kvinde er ved retten i Holstebro, i dag blevet kendt skyldig i overtrædelse af: Læs mere

Strafudmåling i sag om menneskesmugling

Retten i Holstebro har fastsat straffen i sagen om menneskemugling af filippinske statsborgere til Danmark.
En 43-årig kvinde blev tidligere i dag ved retten i Holstebro fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 125 a, jf. udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1-4, jf. til dels § 21, menneskesmugling af systematisk eller organiseret karakter til dels forsøg herpå, samt straffelovens § 161, jf. til dels § 23, om afgivelse af falsk forklaring samt anstiftelse af andres afgivelse af falsk forklaring. Læs mere

Forældrepar idømt henholdsvis 10 og 8 års ubetinget fængsel for mangeårigt seksuelt misbrug af parrets børn

Retten på Bornholm

Forældrepar idømt henholdsvis 10 og 8 års ubetinget fængsel for mangeårigt seksuelt misbrug af parrets børn. Endvidere henholdsvis 6 og 9 måneders ubetinget fængsel til to af forældreparrets venner for medvirken til misbruget. Læs mere

Dom i den såkaldte “serbersag”

Retten har den 21. februar 2012 dømt 4 mænd og 1 kvinde fra Serbien for organiseret berigelseskriminalitet. De var skyldige i en lang række villaindbrud i Midt- og Vestjylland. Læs mere

60 dages fængsel pga falsk forklaring i retten

Bror A afgav efter aftale med bror B falsk vidneforklaring under en straffesag mod B. A blev dømt for falsk forklaring, og B blev dømt for medvirken til falsk forklaring. Begge fik fængsel i 60 dage.
Der fandtes ikke grundlag for at nedsætte straffen eller lade straffen bortfalde for A’s vedkommende. Både A og B har anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Læs mere

Dom i drabssagen på Kongens Nytorv (Huedrabet)

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har i dag taget stilling til skyldsspørgsmålet i drabssagen fra Kongens Nytorv Læs mere