2 unge mænd idømt fængsel i 2 år hver for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114 d ( Terrorhandlinger )

23-06-2014

V.L. S-0763-13

Sagen er behandlet af 5. afdeling.

Vestre Landsret har i dag i en nævningesag idømt 2 unge mænd fængsel i 2 år hver for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114 d, stk. 3, ved i forening at have forsøgt at lade den ene af de to tiltalte oplære til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 ( terrorhandlinger ). Læs mere

Roj TV dømt for at fremme virksomheden for PKK som terrororganisation

Østre Landsret har den 3. juli 2013 afsagt dom i en straffesag mod selskaberne Roj TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV for overtrædelse af straffelovens § 114 e om fremme af virksomhed for en terrororganisation. Læs mere

Retten I Århus har I dag afsagt dom I den såkaldte terrorsag

Terrorsag – Retten i Århus

I sagen var 2 unge somalier, GW og NW, født i henholdsvis 1988 og 1993, tiltalt i forhold 1 for overtrædelse af straffelovens § 114 d, stk. 3, ved i forening at have ladet den ene, GW, træne, instruere eller på anden måde oplære til at begå terrorhandlinger i en al-Shabaab træningslejr i Somalia. Endvidere var brødrene i forhold 2 tiltalt efter straffelovens § 114 b, nr. 1 og 2, for direkte eller indirekte at have ydet bidrag til al-Shabaab ved at have ydet økonomisk støtte til GW’s eller andres ophold i en al-Shabaab træningslejr. Sagen var den første af sin art i Danmark. Læs mere

Dom i sagen mod Lors Doukaev (mislykkede terrorforsøg I København)

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har i dag mandag den 30. maj 2011 kl. 16 afsagt følgende kendelse i sagen:

Anklagemyndigheden mod Lors Magomedovitch Doukaev

“Det fremgår af sagen, at tiltalte indrejste i Danmark den 7. september 2010 under falsk navn, at han samme dag indlogerede sig på Hotel Jørgensen under anvendelse af et andet falsk navn, og at han den 9. september 2010 bestilte en busbillet fra København til Liége under endnu et falsk navn. Læs mere