Sygeplejerske idømt dagbøder for uagtsomt manddrab på patient på Bispebjerg Hospital

Retten på Frederiksberg

En 49-årig sygeplejerske er i dag af en enig domsmandsret bestående af én juridisk dommer og to domsmænd fundet skyldig i uagtsomt manddrab, jf. straffelovens § 241, og i overtrædelse af autorisationslovens § 75, stk. 1. Sygeplejersken blev som straf idømt 5 dagbøder på hver 1.000 kr.

Sygeplejersken var i juli 2013 på vikarvagt på Bispebjerg Hospital, hvor hun ved en fejl gav en 75-årig kvindelig patient det lokalbedøvende middel Bupivacain direkte i en blodåre (intravenøst). Patienten afgik kort tid efter ved døden på grund af forgiftning.

Det lokalbedøvende middel Bupivacain var lægeordineret til den 75-årige patient i forbindelse med, at hun blev indlagt to dage tidligere for et hoftebrud. Bupivacain må ikke gives intravenøst, hvor det kan medføre dødelig forgiftning, hvilket det gjorde for den 75-årige.

Sygeplejersken forklarede i retten, at hun ikke kendte lægemidlet Bupivacain og derfor slog det op på internettet. Hun havde travlt og spurgte ikke sine kollegaer til råds. Den 75-årige havde stærke smerter, og hun gav den 75-årige lægemidlet for at give hende smertelindring.

Retten mente, at sygeplejersken havde overset flere indikationer på, at lægemidlet ikke måtte gives intravenøst. Hun havde derfor udvist uagtsomhed og grov forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed som sygeplejerske, og fejlen havde medført den 75-åriges død.

Anklageren mente, at sygeplejersken skulle idømmes fængselsstraf på 3-4 måneder, men det var domsmandsretten ikke enig i, og idømte hende 5 dagbøder på hver 1.000 kr., dvs. i alt 5.000 kr. Retten lagde vægt på, at fejlen blev begået ud fra sygeplejerskens ønske om at hjælpe den 75-årige med smertebehandling.

Sagen har journalnummer SS-3232/2015.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •