Stjal skrabelodder til en samlet værdi af 4.840,- kr

Retten på Bornholm

20-årig kvinde dømt for tyveri af skrabelodder

D O M

afsagt den 20. oktober 2015

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1995

cpr-nummer xxxxxxxxx

 

Anklageskrift er modtaget den 10. september 2015.

T er tiltalt for

tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 287,

ved den 21. marts 2015 omkring kl. 1607 i [udeladt], i forening med M, hvis sag behandles særskilt, at have stjålet diverse skrabelodder til en samlet værdi af 4.840,- kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

F har påstået, at T skal betale 4.840 kr. i erstatning.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at hun var sammen med sin daværende kæreste, M, inde i [udeladt] som beskrevet, idet hun havde til hensigt at spille. Hun så ikke M tage nogle skrabelodder og fandt først ud af, at han havde taget skrabelodderne, da de kom hjem. Da han på det tidspunkt var hendes kæreste, så havde hun ikke lyst til at melde ham. Uanset hun havde haft til hensigt at spille, da hun indfandt sig i spilafdelingen, besluttede hun sig for alligevel ikke at spille, og forlod forretningen sammen med M uden at købe et spil.

Der har været forevist en overvågningsvideo.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Retten på Bornholms dom af 17. januar 2014 efter straffelovens § 285, jf. § 276, med fængsel i 40 dage, betinget med en prøvetid på 1 år samt en bøde på 500 kr.

ved Retten på Bornholms dom af 15. april 2015 efter straffelovens § 290, stk. 1, med 6 dagbøder hver på 500 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har forklaret, at hun sammen med sin daværende kæreste indfandt sig i forretningen i den hensigt at købe et spil i spilleafdelingen, men at hun besluttede sig for alligevel ikke at spille, da hun stod i spilleafdelingen. Det fremgår af overvågningsvideoen, at tiltalte og kæresten målrettet indfinder sig i spilleafdelingen og forlader afdelingen umiddelbart efter, at kæresten fra kasseområdet har tilegnet sig de omhandlede skrabelodder. Under disse omstændigheder, og uanset tiltalte ifølge overvågningsvideoen har ryggen vendt mod kærestens tyveri af de omhandlede skrabelodder, idet hun foregiver, at være i begreb med at udfylde en spillekupon, som hun allligevel ikke købte, finder retten det bevist, at der mellem tiltalte og dennes kæreste har været et indforstået samarbejde omkring kærestens tilegnelse af skrabelodderne, hvorfor tiltalte findes skyldig i medvirken til det omhandlede tyveri, jf. straffelovens § 276, jf. § 23.

Straffen fastsættes til 6 dagbøder på hver 550 kr. jf. straffelovens § 276, jf. § 287.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale 6 dagbøder på hver 550 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 4.840 kr. til F. Beløbet forrentes med procesrente fra denne dom. Beløbet skyldes in solidum med M i det omfang han senere måtte vedtage eller blive dømt til at betale erstatning.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •