Spirituskørsel med en alkoholpromille på ikke under 2,70

Retten på Bornholm

59-årig mand, der ikke tidligere var straffet, idømt en betinget straf af 20 dages fængsel, en tillægsbøde på 8500 kr. samt frakendt førerretten i 3 år for spirituskørsel med en alkoholpromille på ikke under 2,70. Tiltaltes bil blev konfiskeret.

D O M

afsagt den 18. december 2014

Anklagemyndigheden
mod
T
Født i 1955

Anklageskrift er modtaget den 19. november 2014.

T er tiltalt for spirituskørsel efter færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, ved den 18. oktober 2014 kl. 14.54 at have ført personbil [udeladt] med påhængsvogn [udeladt] ad Munch Petersens Vej ud for nr. 17, 3700 Rønne efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af personbil [udeladt] hos tiltalte, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 2.

T har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der blev den 18. oktober 2014 kl. 15.47 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 2,70 promille alkohol.

Tiltaltes kørekort har været inddraget af politiet fra den 18. oktober 2014.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, jf. § 53, stk. 1.

Tiltalte har erklæret sig villig til at udføre samfundstjeneste.

Da tiltalte efter Kriminalforsorgens erklæring er egnet hertil, gøres dommen betinget med de vilkår, der er anført nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 8.500 kr., jf. straffelovens § 64, jf. § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert i 3 år fra den 18. oktober 2014, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 2.

Thi kendes for ret:

T skal straffes med fængsel i 20 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 30 timer. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i længstetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 8.500 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert i 3 år fra den 18. oktober 2014.

Hos tiltalte konfiskeres personbil, reg.nr. [udeladt].

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •