Skunk i Roskilde

Retten i Roskilde

Dom afsagt den 29. september 2015 i sag nr. SS 4238/2015

En 36-årig mand blev idømt 6 måneders fængsel for at have besiddet skunk, hvoraf noget var forarbejdet og andet bestod af uforarbejdede skunkplantedele, hvilket skønnet kan give et udbytte på over 3,5 kg hash. Herudover havde tiltalte forberedt yderligere dyrkning af ca. 120 skunkplanter, som høstmodnet kunne have givet et skønnet udbytte svarende til over 4 kg marihuana.

Hos tiltalte konfiskeres 29.750 kr., som han ikke på troværdig vis kunne redegøre for. Derfor lagde retten til grund, at tiltalte allerede havde opnået udbytte fra en høst af skunkplanter. Der blev udover skunkplantedele ligeledes konfiskeret adskillige remedier brugt til fremstilling af skunk.

De 6 måneders fængsel blev gjort betinget mod, at tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 2 år. Herudover skal han udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •