Sag om nordjysk advokats overtrædelse af straffelovens § 155

Vestre Landsret

V.L. S-2600-14

Vestre Landsret har den 25. november 2015 stadfæstet en dom afsagt af Retten i Aalborg den 3. december 2014. Ved denne dom var en advokat fra Nordjylland blevet straffet med 30 dages betinget fængsel og frakendt retten til som advokat at beskæftige sig med straffesager som forsvarer i 1 år for overtrædelse af straffelovens § 155. Advokaten havde som forsvarer for en klient, der var varetægtsfængslet, og som var undergivet brevkontrol, efter et arrestbesøg taget et brev fra klienten med ud og overgivet brevet uden om politiets kontrol til klientens kæreste.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •