Pressemeddelelse – Pusherstreetsag nr. 4

Københavns Byret

Ved København Byrets dom af 24. marts 2015 er der sket domfældelse af 8 sælgere i boderne 11, 16a, 16b og 20 og 5 bodmedarbejdere i bod 20.

Samtlige tiltalte er fundet skyldige i at have været et led i den organiserede hashhandel på Christiania.

De tiltalte sælgere, der alle har bopæl eller meget nær tilknytning til Christiania, er i det væsentlige kendt skyldige og er idømt fængselsstraffe på henholdsvis 3 år (sælger i bod 11), 2 år og 9 måneder (sælger i bod 16 a og 16 b) og 2 år og 6 måneders fængsel (sælgere i bod 20).

De tiltalte bodmedarbejdere er også i det væsentlige kendt skyldige og er alle idømt fængsel i 1 år og 9 måneder.

Der er endvidere hos de enkelte tiltalte sket udbyttekonfiskation af beløb mellem 1 mio. kr. som det højeste og ned til 175.000 kr. som det laveste.

De tiltalte er også dømt til at betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •