Pressemeddelelse om domme over landmænd

Retten i Herning

Retten i Herning har den 14. april 2015 afsagt domme i 5 sager, hvor landmænd har været tiltalt for at have haft flere dyr i besætningen, end de havde miljøgodkendelse til.

I alle sagerne havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om bødestraf og konfiskation af den fortjeneste, landmændene havde opnået ved overproduktionen. De fleste af landmændene påstod sig frifundet, men de blev alle dømt efter anklageskriftet.

I sagerne var der nedlagt påstande om bøder fra 18.600 kr. og op til 125.000 kr. Land­mænd­ene er i alle sagerne idømt de bøder, der blev nedlagt påstand om. Bøderne var fastsat som en fjerdedel af den opnåede fortjeneste, men med en minimumsbøde på 50.000 kr. I en af sagerne havde anklagemyndigheden dog alene nedlagt påstand om en bøde på 18.600 kr., hvilket retten fulgte.

I sagerne var der også nedlagt påstande om konfiskation fra 28.252 kr. og op til 503.017 kr. Også disse påstande fulgte retten. Konfiskationsbeløbene var beregnet ud fra den fortjeneste, som landmanden havde haft i forbindelsen med overproduktionen. Ved beregningen af fortjenesten lagde retten til grund, at der ikke kunne ske fradrag af landmandens udgifter til ansattes løn og til vedligehold af bl.a. bygningerne.

I sagerne havde anklagemyndigheden oprindeligt nedlagt påstande om væsentligt højere bøder og konfiskationsbeløb, idet anklagemyndigheden oprindeligt havde beregnet landmændenes fortjeneste ved overproduktionen ud fra en statistisk beregningsmetode. Da landmændene under sagen ud fra deres regnskaber kunne dokumentere en fortjeneste, der lå under den statistisk beregnede fortjeneste, nedsatte anklagemyndigheden påstandene i retten. Dette er begrundelsen for, at retten i alle sagerne bestemte, at statskassen skal betale sagens omkostninger, som især er landmændenes udgifter til forsvarerne og regnskabskyndig bistand.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •