Polititjenestemand idømt 1 års fængsel for besiddelse af dobbeltløbet jagtgevær og trusler

Retten i Næstved

domsresumé

Retten i Næstved har den 5. august 2015 afsagt dom over en 31-årig polititjenestemand, som var tiltalt for en aften kort før nytår 2014 at have overtrådt straffelovens bestemmelse om besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder og trusler mod to mænd.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at forholdet blev begået ved tiltaltes forældres hus på en privat fællesvej, som de to mænd på grund af en gps-fejl var kørt ned ad. Tiltalte havde fra huset observeret bilen, som han mente ikke kunne have et lovlig ærinde på vejen. Af denne grund gik han ud til vejen medbringende geværet og en lommelygte. Han ventede på, at bilen bakkede tilbage ad den snedækkede vej, som var spærret med en bom ved skoven længere henne. Da bilen kom tilbage til huset og føreren rullede vinduet ned for at takke tiltalte for at have lyst for dem med lommelygten, blændede tiltalte føreren og udtalte ”Hvad laver I herude” og ”vi har haft indbrud herude, og alle, der kommer her uden ærinde, får skudt knoppen af” eller lignende, alt mens han holdt sit jagtgevær i lukket position pegende op i luften, og først knækkede geværet efter føreren to gange havde bedt ham gøre det.

Retten fandt, at forholdet var omfattet af straffelovens § 192 a, om besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •