”Manden i den røde bil idømt forvaring”

Østre Landsret

Østre Landsret har den 18. juni 2015 stadfæstet Retten i Odense’ dom over en 42 årig mand.

Landsretten har fundet tiltalte skyldig i samme omfang som fastslået i byretten, herunder blandt andet to forhold vedrørende frihedsberøvelse og alvorlige seksuelle overgreb begået i 2012 over for to piger på henholdsvis 10 og 11 år, et forsøg på seksuelt overgreb mod en kvinde begået i 2012, forsøg på frihedsberøvelse og voldtægt af en eller flere ukendte piger, overtrædelse af straffelovens bestemmelse om våbenbesiddelse, våbenlovgivningen i øvrigt samt fareforvoldelse.

Retslægerådet har afgivet en udtalelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at under hensyntagen til karakteren af det påsigtede og hans personlighedsmæssige egenart, finder Retslæge­rådet, at M må antages at frembyde en sådan nærliggende fare for andre menneskers liv, legeme, helbred og frihed, at anvendelse af forvaring er nødvendig for at imødegå denne fare.

På den baggrund og efter antallet af seksuelle overgreb samt karakteren af forhold 1-3, hvor forhold 2 og 3 vedrører grove seksuelle overgreb begået over for ukendte børn på 10 hen­holdsvis 11 år, sammen­holdt med at tiltalte tillige er dømt for planlægning af frihedsberø­velse, voldtægt og andre seksuelle overgreb af en eller flere ukendte piger, har landsretten idømt tiltalte forvaring, jf. straf­felovens 70, stk. 2.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •