Mand idømt 7 dages fængsel samt en bøde

26-årig mand idømt 7 dages fængsel samt en bøde for besiddelse af enhåndsbetjent foldekniv samt for spirituskørsel på lille knallert med defekt forhjulsbremse.

D O M

afsagt den 26. maj 2009

Rettens nr. 1-231/2009.

 

Anklagemyndigheden

mod

T

3782 Klemensker

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 23. april 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

færdselslovens § 117 c, jf. § 53, stk. 1, spirituskørsel, ved den 27. februar 2009 omkring kl. 21.07 at have ført lille knallert … til Q8, Nordre Kystvej 1 i Rønne, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkocentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

2.

færdselslovens § 118, jf. § 67, stk. 2, ved samme tid og sted som nævnt i forhold 1 at have ført sin lille knallert, selv om køretøjets forhjulsbremse var uvirksom.

3.

våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition m.v. § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 5, ved den 27. februar 2009 omkring kl. 21.17 på Q8, Nordre Kystvej 1 i Rønne, at have været i besiddelse af en enhåndsbetjent foldekniv.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har afgivet forklaring til retsbogen, der underbygger tilståelsen.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han modtager bistandshjælp med 8.500 kr. brutto pr. måned. Han bor alene på et lejet værelse.

Der blev den 27. februar 2009 taget en blodprøve af tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 2,46 promille alkohol.

Tiltalte er tidligere straffet

ved overfor politimesteren på Bornholm den 26. maj 2004 at have vedtaget bøde på 2.800 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 5, jf. § 9, stk. 2, § 118, stk. 1, jf. § 41, stk. 1, jf. § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 2, samt straffelovens § 291, stk. 1,

ved Rønne rets betingede dom af 4. oktober 2004 efter. straffelovens § 285, stk. 1, jf. 276, samt færdselslovens § 118, jf. § 72, stk.1, § 81, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, samt § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1 med fængsel i 30 dage, 2 års prøvetid, tillægsbøde på 4.000 kr.

ved Rønne rets dom af 19. maj 2005 efter færdselslovens § 118, stk. 2, jf. § 67, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977, § 45, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, 7, 8 og 12 og § 9, stk.1, nr. 1, 2, 3 og 7, jf. detailforskrifter for køretøjer, samt § 4, stk. 2, § 41, stk. 2, nr. 8, § 42, stk. 1, nr. 2, § 72, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106 stk.1, med en bøde stor 7.000 kr. 1 års frakendelse af førerretten fra den 19. maj 2005.

ved retten på Bornholms udeblivelsesdom af 14. marts 2007, efter færdselslovens § 117d, jf. § 56, stk. 1 og § 118, jf. § 81, stk. 1, og § 67, stk. 2, med en bøde stor 7.500 kr.

ved retten på Bornholms udeblivelsesdom af 20. juni 2007, efter færdselslovens § 118, jf. § 51, stk. 6, § 67, stk. 3, og § 105, jf. § 106, stk. 1, og § 117c, jf. § 53, stk. 2, med en bøde stor 4.000 kr.

ved retten på Bornholms dom af 21. januar 2009, efter færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 67, stk. 2, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 2, med bøde stor 2.000 kr., samt konfiskation af knallert Piaggio jf. lov nr. 491 af 17. juni 2008 om ændring af færdselsloven, § 2, stk. 3, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 5.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 7 dage, jf. våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition m.v. § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 5.

Tiltalte skal endvidere betale en bøde på 2.300 kr., jf. færdselslovens § 117 c, jf. § 53, stk. 1, § 118, jf. § 67, stk. 2, jf. § 118a.

Retten har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at tiltalte tidligere er dømt en gang for spirituskørsel på knallert, samt på tiltaltes økonomiske forhold.

Thi kendes for ret:

Tiltalte  skal straffes med fængsel i 7 dage.

Tiltalte skal betale en bøde på 2.300 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •