Kroejer dømt for uberettiget brug af lukket kongekrone

Retten i Viborg

Dom afsagt den 8. december 2015 i SS 3724/2015
Retten i Viborg har den 8. december 2015 afsagt dom i en straffesag vedrørende overtrædelse af straffelovens § 132, stk. 1, nr. 1. I dommen har retten fundet det bevist, at tiltalte, der ejer og driver en kro, på retsstridig måde har benyttet den lukkede kongekrone som kendetegn, dels til markedsføring på sin hjemmeside og dels mejslet ind i en sten i kroens have. Retten fandt det ikke godtgjort, at tiltalte havde vundet hævd på brugen af den lukkede kongekrone som kendetegn, eller at brugen af den lukkede kongekrone havde et sådant omfang og stammede fra før 1930, at anvendelsen kunne betragtes som et kulturminde.

Straffen blev fastsat til 6 dagbøder på hver 500 kr., og tiltalte blev pålagt tvangsbøder fra den 1. januar 2016, indtil han ophører med brug af konge-kronen på hjemmesiden og på stenen.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •