Indbrud straffet med fængsel i 30 dage samt udvisning

Retten på Bornholm

Indbrud straffet med fængsel i 30 dage samt udvisning.

D O M

afsagt den 5. august 2015 

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1990

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 24. juli 2015.

T er tiltalt for

1.

tyveri efter straffelovens § 276,

ved i perioden mellem den 7. juli 2015 ca. kl. 17.30 og den 8. juli 2015 ca. kl. 07.00, at have skaffet sig adgang til ejendommen, [udeladt] i Rønne, ved at forcere en aflåst dør til baggården og derfra forsøgt at opbryde en dør, hvorefter tiltalte trængte ind i huset via et åbentstående vindue, og derfra stjal 2 computer med tilhørende taske, 1 Ipod, 1 X-box med headset og 3 kontrollere, 10 film/spil, 1 webkamera, høretelefoner, 1 armbåndsur, 1 ring, 1 kæde med vedhæng, 1 par sko, 2 skoindlæg, 2 håndgreb, 1 helikopter med kontrol, 1 træningsmaske, 2 kasketter, 1 højtaler, 1 taske samt ca. 2000 kr., i kontanter til en samlet ukendt værdi.

2.

våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 5,

ved den 9. juli 2015 ca. kl. 18.20 på [udeladt] i Rønne, uden politiets tilladelse, at have besiddet en enhåndsbetjent foldekniv.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 2, og § 32, stk. 1, udvises med indrejseforbud i et tidsrum, som retten fastsætter.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og påstået frifindelse for påstanden om udvisning.

Anklagemyndigheden har i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og 2 nedlagt påstand om konfiskation af 2 computer med tilhørende taske, 1 Ipod, 1 X-box med headset og 3 kontrollere, 10 film/spil, 1 webkamera, høretelefoner, 1 armbåndsur, 1 ring, 1 kæde med vedhæng, 1 par sko, 2 skoindlæg, 2 håndgreb, 1 helikopter med kontrol, 1 træningsmaske, 2 kasketter, 1 højtaler, 1 taske samt ca. 1.100 kr. og en enhåndsbetjent foldekniv.

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle overfor påstanden om konfiskation for så vidt angår 2 computer med tilhørende taske, 1 Ipod, 1 X-box med headset og 3 kontrollere, 10 film/spil, 1 webkamera, 1 armbåndsur, 1 ring, 1 kæde med vedhæng, 1 par sko, 2 skoindlæg, 2 håndgreb, 1 helikopter med kontrol, 1 træningsmaske, 2 kasketter, og 1 taske, men har i øvrigt påstået frifindelse.

 

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V1 og V2.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at [udeladt]

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 9. juli 2015 til den 5. august 2015. Ingen isolation.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1:

Tiltalte har forklaret, at han sidst på eftermiddagen gik ind i den omhandlede ejendom, og at han medtog de i forhold 1 anførte effekter på nær hovedtelefoner, en højttaler og et kontantbeløb. Ved denne forklaring sammenholdt med vidnet V1s nøje og troværdige forklaring om at selve huset var aflåst, da han forlod det sidst på eftermiddagen samt vidnets sikre beskrivelse af de stjålne effekter, og at et kontantbeløb på ca. 1.000 kr. manglede efter indbruddet, finder retten et bevist, at tiltalte indbrudsvis har skaffet sig adgang til ejendommen og medtaget de effekter, som er anført i forhold 1 samt ca. 1.000 kr. i kontanter. Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 1.

Ad forhold 2:

Tiltalte har forklaret, at kniven var i hans besiddelse på [udeladt]. Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 276, jf. § 285, og våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 5.

Retten tager udvisningspåstanden til følge i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2, da udvisning ikke kan antages at stride mod Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. I medfør af udlændingelovens § 32, stk. 2, fastsættes indrejseforbuddet til 4 år.

Retten følger påstanden om konfiskation, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges indrejseforbud i 4 år. Fristen for indrejseforbudet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Hos tiltalte konfiskeres 2 computer med tilhørende taske, 1 Ipod, 1 X-box med headset og 3 kontrollere, 10 film/spil, 1 webkamera, høretelefoner, 1 armbåndsur, 1 ring, 1 kæde med vedhæng, 1 par sko, 2 skoindlæg, 2 håndgreb, 1 helikopter med kontrol, 1 træningsmaske, 2 kasketter, 1 højtaler, 1 taske samt 1.000 kr. og en enhåndsbetjent foldekniv.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •