Ikke forvaring, men almindelige fængselsstraffe i nævningesag om kidnapning

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor seks mænd er idømt fængselsstraffe på mellem 3 og 10 år for kidnapning, afpresning, grov vold og røveri. To er udvist for bestandig.
Dommen blev afsagt af et enigt nævningeting bestående af seks nævninger og tre juridiske dommere. Sagen har været behandlet over 13 retsdage, og der har været afhørt 15 vidner.

En af mændene, en 47-årige mand med vietnamesisk baggrund, blev dømt for over fem år at have afpresset en da 35-årig mand for ca. 800.000 kr., og for sammen med to andre tiltalte mænd på henholdsvis 25 og 34 år at have kidnappet den 35-årige fra Stæhr Johansens Vej på Frederiksberg for at aftvinge ham 250.000 kr. Den 35-årige blev holdt frihedsberøvet i 2-3 timer i et kælderrum i Birkerød, hvor han blandt andet flere gange fik en plasticpose over hovedet, så han kom i akut livsfare.

Den 47-årige blev også dømt for som bagmand at have fået den tiltalte 25-årige mand samt to andre tiltalte mænd på 21 år til at kidnappe en da 57-årig vietnamesisk mand og en anden mand fra en lejlighed på Betty Nansens Alle på Frederiksberg og køre dem til en lejlighed på Stolpegårdsvej i Gentofte, hvor de blev holdt fanget. Den 57-årige blev senere kørt til Birkerød, hvorfra han blev frigivet efter i alt ca. to døgns frihedsberøvelse mod udbetaling af en løsesum på 166.000 kr. og mod at underskrive et gældsbrev på 320.000 kr. Under frihedsberøvelsen blev den 57-årige udsat for grov vold og fik også en plasticpose flere gange over hovedet.

Den 47-årige bagmand blev straffet med fængsel i 9 år. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om forvaring, dvs. tidsubestemt frihedsberøvelse. For at idømme forvaring ved personfarlig kriminalitet skal personen ifølge loven frembyde en “nærliggende” fare for andres liv og helbred. Retslægerådet havde fastslået, at der var en “væsentlig” fare herfor, hvilket efter lovens forarbejder er mere lempeligt end “nærliggende”. Da den 47-årige heller ikke var tidligere straffet for vold af betydning, var nævningetinget enige om ikke at idømme ham forvaring, men i stedet en almindelig fængselsstraf på 9 år.

Anklagemyndigheden havde også nedlagt påstand om forvaring af den 25-årige mand, som havde haft en toneangivende rolle. Retslægerådet havde ligeledes vedrørende ham fastslået, at der bestod en “væsentlig” fare. Han var tidligere straffet som 19-årig med 6 års fængsel for grov vold. Nævningetinget var til trods herfor enige om, at der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at idømme ham forvaring og idømte ham derfor i stedet en fængselsstraf på 10 år, som indeholdt en reststraf på 2 år fra prøveløsladelsen fra den tidligere voldsdom.

Den 34-årige tiltalte mand, som havde haft en lidt mindre rolle, blev idømt fængsel i 9 år. I straffen var indeholdt en reststraf på 4 års fængsel, som stammede fra en prøveløsladelse fra en dom på 12 års fængsel for manddrab begået i 2005.

De to mænd på 21 år blev idømt fængsel på henholdsvis 5½ og 4 år for deres deltagelse i den ene frihedsberøvelse. De var begge russiske statsborgere og blev udvist af Danmark for bestandig.

En 25-årig mand, som var indehaver af lejligheden i Gentofte, hvor den lange frihedsberøvelse fandt sted, og under hvilken han var til stede, blev straffet med fængsel i 3 år.

Derudover blev der konfiskeret 967.068 kr. hos den 47-årige mand til betaling af erstatning for de afpressede beløb. De kidnappede mænd blev tilkendt henholdsvis 50.000 kr., 30.000 kr. og 20.000 kr. i tortgodtgørelse, som de tiltalte skal betale.

De dømte har nu 14 dage til at afgøre, om de vil anke dommen.

Sagen har j.nr. SS 7605/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •