Idømt bøde og betinget frakendelse af førerretten for ved overhaling i tæt tåge at have påkørt en modkørende trafikant

Retten på Bornholm

67-årig mand idømt bøde på 2.500 kr. og betinget frakendelse af førerretten for ved overhaling i tæt tåge at have påkørt en modkørende trafikant.
D O M

afsagt den 1. december 2015

Anklagemyndigheden
mod
T
Født 1948

Anklageskrift er modtaget den 9. november 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af

Færdselslovens § 118, jf. § 21, stk. 2, nr. 1, ved den 2. november 2015 kl. 17.20, under tilsidesættelse af væsentlig hensyn til færdselssikkerheden, at have ført personbil [udeladt] ad Borrelyngvej ca. 100 meter syd for kantpæl 20-3, Olsker, Allinge, hvor han, i tåget vejr, overhalede en personbil, selv om der var en modkørende traktor, hvorved der skete sammenstød med traktoren og efterfølgende med den overhalede personbil, og derved fremkaldte fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske betinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1.

T har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har forklaret, at det var meget tåget den pågældende dag. Da han foretog overhalingen, kunne han ikke se den modkørende eller dennes lygter.

Ved tiltaltes egen forklaring findes det herefter bevist, at tiltalte har undladt, forinden han foretog overhaling, at sikre, at den vognbane, hvor overhalingen skulle foregå, på en tilstrækkelig lang strækning var fri for modkørende færdsel. Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 21, stk. 2, nr. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på 2.500 kr., jf. færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, stk. 2, nr. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Ved kørslen findes tiltalte at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvorved der er sket skade på person og ting. Tiltalte frakendes derfor retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert. Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke inden for 3 år fra endelig dom igen fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes, jf. færdselslovens § 125, stk. 5, jf. § 125, stk. 1, nr. 1.

Den betingede frakendelse af førerretten medfører, at tiltalte skal bestå en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60, stk. 3.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 2.500 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert.

Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke igen inden for 3 år fra endelig dom fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •