Grov mishandling af 4 mindreårige børn

Retten i Roskilde

Dom afsagt den 25. november 2015 i sag nr. SS 7854/2015
En far har i en periode på ca. 5 år mishandlet sine 4 børn, fra de var i alderen 0-4 år. Mishandlingen er foregået både mens tiltalte boede sammen med børnenes mor samt under ophold hos ham efter skilsmissen fra hende.

Tiltalte slog børnene på hovedet, kroppen og lemmer med flad og knyttet hånd og vred og hev dem i ørene. Endvidere har han taget fat om halsen på sit ældste barn og løftet ham op mod en væg, så han ikke kunne nå gulvet og derfor fik vejrtrækningbesvær. Den ældste søn er, ligeledes under overværelse af sine mindre søskende, blevet truet med en større køkkenkniv, hvor tiltalte har sagt, at han ville skære hånden af ham.

Retten dømmer tiltalte efter straffelovens § 245, idet voldsudøvelsen har haft karakter af mishandling.

Tiltalte straffes derfor med fængsel i 6 måneder.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •