Fire mand dømt for handel med hash

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup har i dag sat punktum i en omfattende sag om indsmugling og videresalg af ca. 2,6 ton hash
Den 16. – 17. december 2014 anholdt Københavns Politi i alt 9 personer i Danmark, mens spansk politi samtidig foretog anholdelse af 3 personer i Spanien. Anholdelsen var kulminationen på en længere tids efter­for­sk­ning af indsmugling af hash. Efterforskningen viste, at store partier hash på op mod 400 kilo ad gangen blev fragtet fra Spanien til Danmark. Indsmuglingen blev koordineret af en 44-årig dansk mand, som var bosiddende i Spanien. Når hashen var leveret til Danmark, blev den fordelt mellem flere aftagere, som herefter videresolgte hashen. En 27-årig mand sørgede for indsamling af pengene for hashen, fik pengene vekslet til euro og overdrog derefter pengene til pengekurerer, som fragtede pengene til Spanien.

Kommunikationen mellem de involverede foregik via sms på et betydeligt antal mobiltelefoner, som politiet havde aflyttet. De involverede havde anvendt kodesprog og brugt dæknavne om hinanden. Det var lykkedes politiet at knække koderne, ligesom politiets efterforskning afdækkede, hvem der anvendte hvilke dæknavne.

Under anholdelsesaktionen den 16. december 2014 pågreb politiet bl.a. 4 personer, som var i færd med at gennemføre en levering af 390 kilo hash på en gård i Sengeløse. Ved anholdelserne og de efterfølgende ransagninger hos de anholdte fandt politiet desuden flere omhyggeligt førte regnskaber over mængder af hash og betalinger. Også disse regnskaber var til dels skrevet i koder. Regnskaberne svarede i det væsentligste til de informationer, som politiets efterforskning hidtil havde vist. Regnskaberne viste desuden, at aftagerne i Danmark typisk havde betalt 25.000 kr. pr. kilo hash.

Politiet valgte i juni 2015 at rejse tiltale mod i alt 18 personer, og retssagen blev planlagt til at vare 70 retsdage og skulle være startet ved Retten i Glostrup i slutningen af november 2015. Flere af de tiltalte valgte dog under vejs i forløbet at tilstå, og Retten i Glostrup har derfor afsagt domme over disse tiltalte, efterhånden som de tilstod. Der var således frem til den 5. januar 2016 afsagt dom i 13 tilståelsessager, hvor straffene er fastsat fra fængsel i 1 år og 9 måneder til hver af de 2 pengekurerer, som havde transporteret 5,5 millioner kroner, og op til 8 års fængsel til den 44-årige, som koordinerede indsmuglingen fra Spanien.

Fire af de tiltalte fastholdt, at de ikke var skyldige, og sagen mod dem startede derefter den 5. januar 2016. Retten i Glostrup har i dag afsagt dom i denne del af sagen og har fundet alle fire skyldige.

En af de tiltalte, en 33-årig mand, blev fundet skyldig i at have deltaget i indsmuglingen og have aftaget i alt ca. 1,5 ton hash, mens en 32-årig mand blev anset for at have bistået ham i en kortere periode og dermed være medansvarlig for at indsmugle og aftage ca. 1,2 ton hash. Det var de to, som sammen med 2 lastbilchauf­fører blev anholdt på gården i Sengeløse i færd med at læsse 390 kilo hash af. De blev straffet fængsel i med henholdsvis 5½ år og 4 år.

En tredje mand på 31 år blev fundet skyldig i indsmugling og videresalg af knap 700 kilo hash. Han havde bistået en god ven, som tidligere havde tilstået og fået dom for at have aftaget i alt 1,1 ton hash. Den 31-årige blev straffet med fængsel i 3½ år.

Den sidste af de fire tiltalte, en 48-årig mand, blev fundet skyldig i at have aftaget 180 kilo hash. Lægerne har vurderet, at han er sindssyg, hvorfor han ikke har fået en fængselsstraf, men i stedet er idømt en behandlingsdom.

To af de tiltalte modtog dommen. Den 31-årige har taget betænkningstid, mens den 48-årige har anket dommen.

Sagsnr. SS 15-6946/2015

Dom afsagt den 11. februar 2016

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •