Fire mænd dømt for handel med kokain i Hørsholm

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør har i dag dømt fire mænd for at have handlet med kokain blandt andet i Hørsholm.
Tre af de tiltalte blev udvist. Anklagemyndighedens beviser bestod hovedsageligt i en række telefonaflytninger, idet der ikke blev fundet kokain i større omfang hos de tiltalte.

En nigeriansk statsborger på 35 år blev idømt fængsel i 1 år og 3 måneder for handel med i alt 205 gram kokain. Da han ikke havde nogen tilknytning til Danmark, men havde opholdstilladelse i Italien, blev han udvist med et indrejseforbud i 12 år.

En nigeriansk statsborger på 38 år blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for handel med 365 gram kokain og at have opbevaret 500 gram kokain i en skov med henblik på videresalg. Han havde opholdt sig ulovligt i Danmark i et par år og havde ingen relevant tilknytning til landet. Han blev derfor udvist med et indrejseforbud for bestandig.

En gambiansk statsborger på 40 år havde stået for kontakten mellem narkohandlerne i København og narkohandlerne i Hørsholm-Nivå-området og havde i den forbindelse videresolgt ca. 365 gram kokain. Han fik fængsel i 2 år. Han havde gennem 17 år været gift med en dansk statsborger, som han havde levet sammen med i Tyskland i ca. 12 år. De havde boet sammen i Danmark de seneste 5 år. Han havde ikke i denne periode haft lovligt arbejde. Han talte, læste og forstod en del dansk. På grund af den manglende integration i Danmark, og da han kun havde boet i Danmark i lidt mere end fem år, mente retten, at det ikke var i strid med EU-reglerne at udvise ham. Han blev derfor udvist med et indrejseforbud i 12 år.

En britisk statsborger på 32 år havde stået for videreslaget af kokain i Hørsholm og Nivå-området. Han havde i den forbindelse videreformidlet ca. 253 gram kokain. Han havde også opbevaret en skarpladt revolver i sin lejlighed. Han fik 2 år og 6 måneders fængsel. Han havde boet i Danmark, siden han var 4-5 år gammel og havde haft sin skolegang her. Han talte og skrev dansk flydende og havde de seneste 5 år haft et fast fuldtidsarbejde. Hans mor, der også var britisk statsborger, boede i Danmark. Han havde en søster i Storbritannien, som han kun havde besøgt to gange i sit liv. Han havde gennem de seneste 7-8 år boet sammen med en dansk statsborger. På grund af hans tilknytning til Danmark, mente retten, at det ville være uproportionalt efter EU-reglerne at udvise ham. Han blev derfor frifundet for påstanden om udvisning.

Tre af de tiltalte modtog dommen, mens den gambianske statsborger tog betænkningstid med hensyn til, om han ville anke dommen.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. 3454/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •