Far idømt 9 måneders fængsel for vold mod sine børn

Retten i Viborg

Dom afsagt den 16. oktober 2014 i SS 2804/2014

Retten i Viborg har den 16. oktober 2014 idømt en 40-årig familiefar 9 måneders fængsel for vold mod sine 2 drenge. Volden stod på fra 2006 og helt frem til i år, da politiet kom ind i billedet. Faren nægtede sig skyldig, men retten fandt det bevist, at han i mange tilfælde og gennem mange år havde sparket og slået de 2 drenge både i ansigtet og på kroppen, herunder i enden med hånden og klipklapper. Retten betegnede volden mod de to børn som mishandling, og faren blev derfor dømt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1. Retten fandt det forsvarligt, at 6 måneder af fængselsstraffen blev gjort betinget, og den dømte skal nu være i tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år. Faren har 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •