Fængselsbetjent idømt 12 års fængsel, og to andre personer idømt 8 års fængsel, for handel med kokain

Dom i narkosag 19. juni 2008

En 27-årig mand, der indtil sin anholdelse den 7. september 2007 fungerede som fængselsbetjent, er ved dom af 19. juni 2008 blevet idømt fængsel i 12 år for salg af ikke under 15,6 kg kokain, samt for våbenbesiddelse.

En 29-årig mand, blev ved samme dom idømt fængsel i 8 år for at have modtaget ikke under 3,9 kg af det nævnte kvantum kokain af den 27-årige, med henblik på videresalg, og en 44-årig iransk statsborger, der har boet i Danmark siden 1985, blev ligeledes idømt fængsel i 8 år for at have modtaget ikke under 3,3 kg af det nævnte kvantum kokain, ligeledes med henblik på videresalg.  Den 44-årige blev endvidere ved dommen udvist af Danmark for bestandig

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •