Fængsel i 50 dage for 2 knytnæveslag mod ansigtet

Retten i Helsingør

Vidnes forklaring blev lagt til grund ved bevisvurderingen

Et vidne havde overværet episoden og set tiltalte overfuse offeret og herefter slå ham to gange med knyttet hånd i ansigtet. Tiltalte erkendte de to slag. Retten fandt det ikke bevist, at der som tiltalte forklarede var tale om en reflekshandling. De to mænd havde tidligere haft et mellemværende omkring et færdselsuheld. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der var tale om to slag med skade til følge. Da tiltalte havde gode personlige forhold, og der ikke var tale om en varig skade, fandt retten det forsvarligt at gøre straffen betinget på vilkår om samfundstjeneste i 60 timer og tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •