Fængsel i 5 år og 6 måneder for forsøg på manddrab.

Retten i Lyngby

Et enigt nævningeting har fundet en 30 årig mand skyldig i forsøg på manddrab ved – efter et drikkelag mellem venner – at have tilføjet sin ven og p.t husvært adskillige knivstik på overkroppen, hvorved en lunge blev perforeret og leveren beskadiget. Der var herudover tildelt et snit i hovedet og flere snit på benene. Lægeundersøgelsen godtgjorde, at ofret havde været i manifest livsfare. Tiltaltes forklaring om at have handlet i nødværge grundet et modtaget knytnæveslag blev afvist.

Et flertal af de voterende fandt, at den forudgående konfrontation mellem parterne var en formildende omstændighed, der kunne begrunde en nedsættelse af den sædvanlige strafposition på fængsel i 6 år, medens et mindretal fandt, at tiltaltes tidligere straffe for grov voldskriminalitet talte i modsat retning og ville idømme fængsel i 6 år.

Dom af 10. februar 2016. SS 3869/2015

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •