Fængsel i 3 måneder for 928 kørsler med s-tog uden at betale

Retten i Glostrup

05-11-2015

En 46-årig mand blev ved Retten i Glostrups dom af 3. november 2015 straffet med fængsel i 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 298, nr. 4, ved i 928 tilfælde fra 2008 til 2014 at have kørt med bl.a. s-tog uden at betale for transporten. Den 46-årige mand, der forklarede, at han var hjemløs, erkendte sig skyldig. Domsmandsretten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på omfanget af kørsler. Der var ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Et af DSB rejst erstatningskrav på 696.000 kr. blev ikke taget under påkendelse under straffesagen, men må behandles under et eventuelt civilt søgsmål.

Tiltalte modtog dommen.

Rettens sags.nr. S 7344/2015

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •