Fængsel i 20 dage for besiddelse af hash under afsoning i Statsfængslet

D O M

afsagt den 10. marts 2009

Anklagemyndigheden

mod

T

født […] 1983.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.

Retsmødebegæring er modtaget den 6. februar 2009

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, ved den 27. maj 2008, ca. kl. 19.20, under afsoning i Statsfængslet ved Horserød, Esrumvej 367, Horserød, Helsingør, at have været i besiddelse af 1,2 gram hash til eget brug.

2.

overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, ved den 25. juni 2008, ca. kl. 19.30, under afsoning i Statsfængslet ved Horserød, Esrumvej 367, Horserød, Helsingør, at have været i besiddelse af 0,6 gram hash til eget brug.

3.

overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, ved den 29. juni 2008, ca. kl. 17.20, under afsoning i Statsfængslet ved Horserød, Esrumvej 367, Horserød, Helsingør, at have været i besiddelse af 25 gram hash til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen fremgår af retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen

ved Rønne rets delvis betingede dom af 25. september 2003 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, jf. tildels § 21 og bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 310893 § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A nr. 1, jf. straffelovens § 86, med en fællesstraf af fængsel i 6 måneder, hvoraf 5 måneder bliver gjort betinget, prøvetid 2 år, samfundstjeneste 80 timer indenfor en længstetid på 6 måneder, 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

ved Rønne rets ubetingede dom af 29. september 2004 efter straffelovens § 291, stk. 1, § 285, stk. 1, jf. § 276 samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag B, nr. 93, jf. § 3, jf. § 1 i lov om euforiserende stoffer og politivedtægtens § 42, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1, med fængsel i 30 dage.

ved retten på Bornholms dom af 13. juli 2007 efter bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, jf. § bilag 1, liste A, jf. lov om euforiserende stoffer, § 3, jf. § 1, med fængsel i 14 dage.

ved retten på Bornholms udeblivelsesdom af 22. november 2007 efter bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1,jf. § 3, med en bøde på 8.000 kr.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 3.

Retten har ved strafudmålingen navnlig lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for at indføre euforiserende stoffer i et arresthus.

Thi kendes for ret:

Tiltalte skal straffes med fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger,  herunder 1.450 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat A.

 

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •