En 43 årig mand idømt 3 års fængsel for seksuelle overgreb mod sine døtre

Retten i Næstved

Domsresumé
En 43 årig mand var tiltalt for i perioden januar 2010 til december 2012 i hvert fald i et tilfælde at have skaffet sig fuldbyrdet samleje med sine to døtre, der på tidspunktet var mellem 2 til 4 år og 3 til 6 år. Tiltalte var endvidere tiltalt for i forbindelse med de seksuelle overgreb at have fremsat trusler mod pigerne og for i samme periode at have slået og sparket pigerne ved flere lejligheder.
Pigerne var 3 gange blevet videoafhørt af politiet, og videoafhøringerne blev afspillet for lukkede døre under hovedforhandlingen.

En enig domsmandsret fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale, dog således at det for så vidt den ene datter alene fandtes bevist, at tiltalte havde haft andet seksuelt forhold end fuldbyrdet samleje. Domsmandsretten lagde navnlig vægt på, at pigerne under videoafhøringerne havde afgivet sammenhængende og troværdige forklaringer.

Domsmandsretten var enig om at fastsætte straffen til 3 års ubetinget fængsel.

Tiltalte ankede dommen til landsretten for at blive frifundet.

Dommen er afsagt den 26. februar 2016

(SS 6370/2015)

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •