Drab og drabsforsøg i Hobro

Vestre Landsret

Sagsnr. V.L. S-0897-15

Landsretten har den 8. marts 2016 afsagt dom i en nævningeankesag om en nu 34-årig mand, der blandt andet var tiltalt for den 9. juni 2014 at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en anden mand ved at skyde dem med et jagtgevær på kort afstand.

Ved byrettens dom blev tiltalte fundet skyldig i manddrab og forsøg på manddrab og straffet med 15 års fængsel. Han havde anket dommen med påstand om frifindelse med henvisning til, at der forelå en nødværgelignende situation.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet. Landsretten fandt således ligesom byretten, at det ikke var bevist, at der forelå nødværge eller i øvrigt straffrihed efter straffelovens § 13.

Landsretten nedsatte straffen til fængsel i 12 år. Landsretten lagde til grund, at tiltalte efter et alvorligt overfald i 2011, som var begået af personer med tilknytning til rockermiljøet, var psykisk belastet og frygtede for overfald. Skudepisoden fandt sted, efter at tiltalte på grund af et gammelt mellemværende var blevet kontaktet af de forurettede, hvoraf den ene var medlem af Hells Angels og havde tilknytning til de personer, der overfaldt tiltalte i 2011. Landsretten lagde herefter til grund, at tiltalte i anledning af mødet med de to forurettede befandt sig i en særdeles presset situation præget af betydelig angst og frygt for, hvad der kunne ske, og at der derfor forelå formildende omstændigheder.

Der blev afgivet stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 13 år, 12 år og 10 år. Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev straffen fastsat til fængsel i 12 år.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •