Dom vedrørende røveri hos guldsmed

Østre Landsret

Østre Landsret har den 8. januar 2016 afsagt dom i en ankesag om røveri hos en guldsmed og besiddelse af amfetamin og hash.

Landsretten fandt det bevist, at en 41-årig mand fra Montenegro havde været en af tre gerningsmænd til et groft røveri i sommeren 2013 mod guldsmedeforretningen Mads Laier Diamanten i København. Ved røveriet blev der stjålet ure og smykker til en værdi af mere end fire mio. kr. Røverne, der var maskerede, havde anvendt en pistollignende genstand ved røveriet og havde bl.a. ilagt ekspedienten håndjern og sat gaffatape på hans mund og fødder. Landsretten fandt det endvidere bevist, at manden havde været i besiddelse af en betydelig mængde amfetamin og hash med henblik på videreoverdragelse. Straffen, der omfattede en reststraf på 1 år fra en tidligere dom, blev fastsat til fængsel i 7 år, og domfældte blev udvist med indrejseforbud for bestandig. Mandens kæreste blev idømt en betinget straf for hæleri vedrørende bl.a. smykkerne.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 24. afdeling under sagsnummer S-260-15.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •