Dom vedrørende organiseret hashhandel på Christiania

Østre Landsret

Østre Landsret har den 18. december 2015 afsagt dom i en længerevarende ankesag om strafansvar for deltagelse i organiseret handel med hash og hashprodukter på Christiania.

Landsretten fandt, at de 10 tiltalte var skyldige i deltagelse i omfattende og organiseret hashhandel fra hashboder i området ved ”Pusherstreet” på Christiania. Landsretten fandt det bevist, at de tiltalte havde fungeret som enten sælgere eller medhjælpere i 5 forskellige hashboder over en periode på cirka et år. Straffene blev for sælgerne fastsat til fængsel i 2 år og 6 måneder eller 2 år og 9 måneder. Straffene for medhjælperne blev fastsat til fængsel i 1 år og 9 måneder. Landsretten bestemte desuden, at der skulle ske konfiskation af betydelige pengebeløb og andre værdier hos flere af de tiltalte. Byretten var i hovedtræk og for de fleste tiltalte nået til samme resultat.

Dommen er den første afgørelse i et sagskompleks bestående af seks ankesager ved Østre Landsret, hvor mere end 75 personer er tiltalt for over en længere periode at have deltaget i omfattende og organiseret hashhandel i området ved ”Pusherstreet” på Christiania.

Ved dommen fastslog landsretten blandt andet, at sælgere og medhjælpere i en persongruppe, som må anses for tilknyttet en hashbod i ”Pusherstreet”, er strafferetligt ansvarlige for det hashsalg, som sker fra hashboden, når den pågældende står i boden. Landsretten fastslog endvidere, at sælgere og medhjælpere også – under nærmere omstændigheder – er strafferetligt ansvarlige for den del af gruppens hashsalg, som foretages, når de pågældende ikke står i boden.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 24. afdeling under sagsnummer S-511-15.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •