Dom i straffesag om våbenbesiddelse, hvor alle typer af forsæt blev anvendt

En overtrædelse af straffeloven straffes normalt kun, hvis den er begået forsætligt, dvs. med vilje. Ved Frederiksbergs Rets dom af 20. december 2012 blev tre mænd dømt med forskellige grader af forsæt for besiddelse af to skarpladte pistoler.

A havde den 2. juli 2012 to skarpladte pistoler liggende i sin bil i Sydhavnskvarteret i København. Våbnene var ifølge A´s forklaring blevet glemt i en taske i bilen, som tilhørte en fjerde uidentificeret person.

A lagde våbnene over i en sort plasticpose, som han rullede sammen og stak ned under førersædet i bilen. A og B kørte i bilen til en grillforretning i Sydhavnskvarteret, hvor A ud gennem bilvinduet spurgte C, der arbejdede i grillforretningen, om han ikke kunne “holde en pose med elektronik, eventuelt en bilradio”.

A gav først posen til B, der sad på passagersædet. B gav herefter posen videre til C, der stod lige uden for bilen. C lagde posen ind i et åbent flaskeskab i grillforretningen oven på en kasse med sodavand.

Politiet beslaglagde kort efter posen med våbnene.

Retten fandt, at A, som havde haft posen med våbnene i sin bil, var skyldig i direkte forsætlig overtrædelse af straffelovens § 192a, som forbyder besiddelse af skydevåben. Minimumsstraffen herfor er ét års fængsel. Det direkte forsæt er den mest anvendte form for forsæt.

B havde efter det oplyste haft posen liggende i skødet et kort øjeblik, inden han overgav den til C.

Retten fandt, at B ligeledes var skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192a, idet han ved A´s udtalelser om at bede C om at “holde posen” og ved at føle på posen med overvejende sandsynlighed må have indset, at posen indeholdt våben og ikke blot diverse elektronik, eventuelt en bilradio. Denne form for forsæt kaldes sandsynlighedsforsæt.

B og C forklarede i retten, at de havde haft en mindre hælerforretning kørende et stykke tid. Det fungerede ved, at B kom ind i grillforretningen med diverse genstande i poser, som C kiggede på, og enten solgte videre eller beholdt selv.

Uanset at C efter sin egen forklaring ikke vidste, at der var pistoler i posen, fandt retten, at C havde accepteret risikoen for, at posen indeholdt ulovlige genstande, herunder ulovlige våben, og ikke blot elektronik. C var herefter ligeledes skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192a. Denne form for forsæt kaldes dolus eventualis forsæt.

A blev straffet med fængsel i to år. I straffen indgik en reststraf fra en tidligere prøveløsladelse.

B og C blev straffet med fængsel i et år og tre måneder. For C´s vedkommende blev ni måneder af straffen gjort betinget.

De dømte har alle udbedt sig betænkningstid med hensyn til anke.

A og B blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Sagen har journalnummer SS 8773/2012

Straffelovens § 192 a

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •