Dom i sag om plejeforældres frihedsberøvelse og vold mv. over for plejebørn (”Mern-sagen”)

Østre Landsrets 1. afdeling har den 4. april 2013 afsagt dom i en sag, hvor to plejeforældre (et ægtepar) blandt andet er tiltalt for over for 9 plejebørn i perioden fra efteråret 1992 til januar 2010 at have udsat 3 af plejebørnene for langvarig frihedsberøvelse og 6 af plejebørnene for vold, herunder for 4 af børnenes vedkommende til dels i form af mishandling (”Mern-sagen”).

Hovedforhandlingen har i landsretten varet 13 dage og har omfattet afhøring af de tiltalte og 51 vidner, herunder 8 af de angivne forurettede.

De tiltalte blev ved landsrettens dom i vidt omfang fundet skyldige i overensstemmelse med bevisvurderingen i byrettens dom, hvor de tiltalte blev dømt i det væsentlige efter anklageskriftet.

Østre Landsret tiltrådte byrettens strafudmåling, således at de tiltalte blev idømt fængsel i henholdsvis 2½ år og 2 år. De tiltalte blev endvidere fradømt retten til indtil videre erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn eller unge under 18 år. Endelig blev de tiltalte dømt til at betale nærmere angivne godtgørelsesbeløb til plejebørnene.

Sagen er behandlet af Østre Landsrets 1. afdeling under j. nr. S-1346-12.

Strafferammen for vold

Strafferammen for frihedsberøvelse

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •