Dom om straffastsættelse i udsat sag om blandt andet ulovlig frihedsberøvelse og røveri

Retten på Frederiksberg afsagde den 10. februar 2011 dom i en sag, hvor to 19-årige mænd blev fundet skyldige i blandt andet ulovlig frihedsberøvelse, røveri, kvalificeret vold, hensættelse i hjælpeløs tilstand og brandstiftelse.

Begge de tiltalte blev dengang fundet skyldige af en enig domsmandsret. Retten fastsatte straffen for den ene af de tiltalte til fængsel i 2 år og 6 måneder. Denne dømte modtog dommen. For så vidt angår den anden tiltalte blev sagen udsat på en mentalundersøgelse.

Domsmandsretten har i dag ved enstemmig dom fastsat straffen for den anden tiltalte til fængsel i 2 år og 6 måneder, idet retten ikke efter mentalerklæringen fandt denne tiltalte uegnet til at modtage en dom med sædvanlig straffastsættelse. Straffen er en tillægsstraf til en tidligere dom og omfatter også en reststraf på 164 dage for tidligere ligeartet kriminalitet.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •