Dom i sag om voldtægt og vidnetrusler

Retten i Holstebro

Retten har afsagt dom i sagen, hvor der tidligere i dag blev afsagt kendelse om skyldsspørgsmålet.
Ved dommen blev tiltalte 1 anbragt i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at han efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling. Der blev ikke fastsat længstetid for foranstaltningen.

Retten lagde vægt på, at tiltalte 1 er omfattet af den persongruppe, som er omhandlet i straffelovens § 16, stk. 2, og at denne sanktion var nødvendig for at forebygge nye lovovertrædelser, idet mindre indgribende foranstaltninger ikke var tilstrækkelige. Under hensyn til arten af den pådømte kriminalitet blev der ikke fastsat nogen længstetid for den idømte foranstaltning, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

Tiltalte 2 blev straffet med fængsel i 3 år.

Ved fastsættelsen af straffen blev der i skærpende retning lagt vægt på, at de seksuelle overgreb har stået på over en periode på 1½ år, på antallet af anale samlejer, og på at forhold 1 er begået over for et barn under 12 år. Der blev videre lagt vægt på, at forholdet er begået under udnyttelsen af tiltalte 2’s fysiske og psykiske overlegenhed, at forurettede er blevet truet til tavshed, og at forholdet i nogle tilfælde er begået sammen med tiltalte 1. Der blev i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte 2 var under 18 år, da forholdet blev begået.

Tiltalte 1 skal inden 14 dage betale 125.000 kr. til S og 78.792,50 kr. til F.

Tiltalte 2 skal inden 14 dage betale 100.000 kr. til S.

Sammen skal tiltalte 1 og 2 inden 14 dage betale 676,50 kr. til S.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •