Dom i sag om seksualforbrydelser mod steddatter

Retten i Nykøbing Falster

2 år og 6 måneders fængsel for seksualforbrydelser mod steddatter

En 43 årig mand er den 2. september 2014 ved retten i Nykøbing Falster fundet skyldig i at have haft samleje samt andet seksuelt forhold til sin steddatter.

Manden havde alene erkendt nogle mindre alvorlige overgreb, men retten lagde i det væsentligste pigens forklaring til grund.

Retten lagde til grund, at overgrebene begyndte i 2009, da pigen var 8 år gammel, og fortsatte frem til 2012.

Efterforskningen begyndte i foråret i år efter en henvendelse fra pigens skole.

Pigens bistandsadvokat havde nedlagt påstand om en erstatning på 50.000 kr., hvilket retten gav hende medhold i.

Manden udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.

Strafferammerne vedr. seksuelt misbrug af børn

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •