Dom i sag om organiseret hashhandel

Østre Landsret

Østre Landsret har den 11. marts 2016 stadfæstet Københavns Byrets dom af 6. januar 2015 i en sag om opbevaring og levering af hash som led i den organiserede hashhandel på Christiania.

Ved byrettens dom blev i alt syv tiltalte fundet skyldige i på forskellig måde og i forskelligt omfang i forening at have opbevaret og leveret betydelige mængder hash som led i den organiserede hashhandel på Christiania.

Tre af de tiltalte valgte at anke dommen til landsretten.

Også i landsretten blev disse tre tiltalte fundet skyldige i i forening og efter forudgående aftale, forståelse og planlægning med flere personer som led i den organiserede hashhandel på Christiania mod betydeligt vederlag at have drevet en organisation, der i perioden fra primo december 2012 til 13. marts 2014 opbevarede ca. 1.343 kg hash, hvoraf ca. 577 kg blev videreoverdraget. Endvidere blev de tre tiltalte ligesom i byretten fundet skyldige i at have opbevaret yderligere ca. 256 kg hash med henblik på videreoverdragelse.

Landsretten stadfæstede endvidere de straffe på henholdsvis 7 år, 6 år og 5 år og 6 måneders fængsel, som byretten havde fastsat. Ved straffastsættelsen lagde landsretten ligesom byretten vægt på, at den ene tiltalte havde indtaget en central rolle og var tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. I forholdet mellem de to andre tiltalte blev der lagt vægt på, at den ene havde indtaget en lidt mere overordnet rolle i forhold til den anden.

Sagen er behandlet af Østre Landsrets 4. afdeling under j.nr. S-0125-15.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •