Dom i sag om indsmugling af narko mv

Retten i Nykøbing Falster

8, 10 og 12 års fængsel for indsmugling af blandt andet 20 kilo amfetamin

Retten i Nykøbing Falster har i dag fundet to mænd og en kvinde skyldig i

indsmugling af 110 gram kokain og 20 kilo amfetamin til Danmark. Kvinden fungerede som kurer fra Holland til Danmark, og hendes bil blev standset ved en rutinekontrol i færgelejet ved Rødby Havn. SKAT tilkaldte politiet, og stofferne, der var gemt under bagsædet, blev fundet. Mændene blev fundet skyldige i henholdsvis at være leverandør og modtager af stofferne.

Retten lagde navnlig vægt på kvindens forklaring og indhentede teleoplysninger om kontakten mellem de tiltalte.

Kvinden, der er hollandsk statsborger, fik 8 års fængsel og blev udvist Danmark for bestandig. Den ene mand, der er bosiddende i Holland, fik 10 års fængsel og blev ligeledes udvist af Danmark for bestandig. Den anden mand, der er dansk statsborger og tidligere er straffet flere gange for narkotikakriminalitet, fik 12 års fængsel, der indeholdt 395 dages reststraf i forbindelse med en prøveløsladelse.

Den danske mand ankede straks dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Kvinden udbad sig betænkningstid med hensyn til, om hun ville anke dommen, mens den sidste mand modtog dommen.

Retten besluttede, at de dømte fortsat skulle være varetægtsfængslet, hvilket de accepterede.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •