Dom i sag om graffiti-hærværk på S-tog

Københavns Byret har ved dom af 11. januar 2011 kendt en 19-årig ung mand skyldig i 155 forhold af graffiti-hærværk på S-tog. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år, heraf 9 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste. De resterende 3 måneder blev anset for udstået med varetægtsfængslingen under sagens behandling.

Ved straffastsættelsen lagde retten vægt på de mange forhold, der var begået over en periode på ca. halvandet år, og at skaden måtte antages at overstige et beløb på 1,5 mio. kr.

Ved afgørelsen af, at en del af straffen kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, lagde retten vægt på tiltaltes unge alder, gode personlige forhold, varetægtsfængslingen under sagen og på, at tiltalte ikke var tidligere straffet.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •