Dom i sag om bl.a. mishandling og voldtægter

Retten i Hjørring

En 44-årig mand er ved nævningeting ved Retten i Hjørring idømt forvaring for bl.a. mishandling og voldtægt af flere kvinder gennem 10 år. Kvinderne var gennem perioden kærester med manden eller boede sammen med ham. Manden er ligeledes fundet skyldig i tyveri, røveri, vidnetrusler, trusler, ulovlig tvang, afpresning, medvirken til forsøg på forsikringsbedrageri, databedrageri samt kørsel uden førerret og overtrædelse af våbenloven og våbenbekendtgørelsen.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på omfanget og karakteren af den begåede kriminalitet sammenholdt med bl.a. udtalelsen fra Retslægerådet om mandens personlige forhold.

Manden har anket dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

En 26-årig kvinde er ved samme nævningeting fundet skyldig i medvirken til ulovlig tvang, trusler, tyveri og overtrædelse af våbenloven. Kvinden blev straffet med fængsel i 3 måneder, som blev gjort betinget.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på omfanget og karakteren af den begåede kriminalitet.

Kvinden udbad sig med betænkningstid med hensyn til anke.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •