Dom i sag om bedrageri, dokumentfalsk, åger og organiserede tyverier

Østre Landsrets 24. afdeling har den 21. oktober 2015 afsagt dom i en ankesag mod tre tiltalte vedrørende blandt andet bedrageri og forsøg herpå, dokumentfalsk, åger samt organiserede bestillingstyverier.

Ved dommen blev to af de tiltalte idømt 2 år og 3 måneders fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. En af de tiltalte blev idømt 3 år og 6 måneders fængsel samt udvist med indrejseforbud for bestandig for bedrageri, åger, afpresning, hæleri samt en række organiserede butikstyverier.

Sagen angik blandt andet 55 forhold om bedrageri i forbindelse med låneansøgninger til en række kreditinstitutter. Med ansøgningerne blev der afgivet urigtige oplysninger om låneansøgernes økonomiske forhold samt tillige i nogle forhold indsendt falske lønsedler og årsopgørelser. Landsretten frifandt i 7 forhold men dømte i de øvrige.

En af de tiltalte blev som i byretten tillige fundet skyldig i tiltalen for åger ved i 8 tilfælde at have ydet lån til herboende rumænere med en rente på 20 % pr. måned. Derudover blev han fundet skyldig i afpresning og 76 bestillingstyverier. Der var tale om butikstyverier på Sjælland og forsøg herpå udført af 6 forskellige tyve.

Retten i Helsingør havde den 27. november 2014 idømt to af de tiltalte fængsel i 2 år og 6 måneder og en af de tiltalte fængsel i 3 år og 10 måneder.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 24. afdeling, journalnummer S-3410-14.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •