Dom i racismevold

Retten i Roskilde

Dom afsagt den 11. september 2015 i sag nr. SS 5985/2015

Den 30. maj kom en kvinde midt i tyverne i håndgemæng med et kærestepar i Ringsted. Parret følte sig generet af, at der blev råbt ”perker” fra kvinden eller hendes veninde. Manden påtalte dette overfor veninderne, hvilket fik den ene kvinde til at standse op og gå mod ham. Da hans kæreste gik mellem dem, tog kvinden fat i hendes hår, hvorved begge kvinder kom ned at ligge. I denne forbindelse fik begge nogle knubs.

Manden, der ville forsvare sin kæreste, tildelte herefter kvinden et slag i hendes øje, som efter rettens opfattelse lå langt uden for området for nødværge, hvorfor manden dømmes for dette slag.

Efter samtlige forklaringer forlod kvinden stedet og forsøgte forgæves at tilkalde politiet, men vendte tilbage og slog manden i hovedet, hvorved hans briller røg af. Dette slag dømmes kvinden for.

Manden blev nu meget vred og fik kvinden ned at ligge, hvorefter han tildelte hende to spark, det ene på munden med tangskader til følge. Disse spark dømmes manden ligeledes for.

Da ingen af de tiltalte tidligere har været straffede af betydning for denne sag, fastsatte retten straffen til fængsel i 20 dage for kvindes vedkommende og for mandens vedkommende til fængsel i 40 dage, begge jr. straffelovens § 244.

Straffene skal ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på et år.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •